فناوری تشخیص چهره Visible Light

فناوری جدید تشخیص چهره Visible Light قادر است به صورت خودکار چهره افراد را ردیابی نموده و تشخیص دهد. سیستم های مجهز به فناوری Visible Light می توانند به صورت مداوم تصاویر چهره واقعی را جمع آوری نموده و عمل شناسایی و تطبیق را در کسری از ثانیه انجام دهند. این فناوری امکان تشخیص چهره در ظرفیت های بالا و با فاصله زیاد را در کمترین زمان ممکن فراهم می نماید.

فناوری Visible Light چیست؟

ویژگی ها

محصولات حضور و غیاب و کنترل تردد

با ما تماس بگیرید

021-89350